سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیلوفرآبی

تو تکرار نمیشوی این منم که دلبسته تر میشوم


ارسال شده در توسط ترنج

چشمانت را قاب میگیرم و روی ان مینویسم= فروشی نیست


ارسال شده در توسط ترنج

از خداوند برایت چیزی میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد.....


ارسال شده در توسط ترنج

ارزش تو برایم انقدر هست که حاضرم برای قدمهایت پل عبور شوم حتی اگر نگاهتبرای لحظه ای به زیر پایت نیفتد...........


ارسال شده در توسط ترنج

 میپرسی از نام ونشانم، و نمیدانی.....                                                                                                                                                                                                                  نام و نشان من هستی


ارسال شده در توسط ترنج
   1   2      >